WELKOM BIJ VVD VALKENSWAARD!

Beste bezoeker,

Welkom op de website van de VVD, afdeling Valkenswaard. Deze website biedt u op regelmatige basis actuele informatie over de activiteiten en standpunten van onze fractie. Surft u op uw gemak door deze liberale website waarop u allerlei interessante informatie terug zult vinden. Schroom niet, indien u vragen heeft, om rechtstreeks contact op te nemen met onze volksvertegenwoordiger of bestuursleden, via de rechtstreekse contactgegevens die u terug kunt vinden op deze website.

 

Meer met Minder!!! (OZB)

16 mrt 2014 - Enkele dagen geleden heb ik een Gemeentelijke verrassing ontvangen in de vorm van een aanslag Gemeentelijke belastingen voor 2014. De OZB is hierin met 5% meer gestegen dan de inflatiecorrectie. De reden is duidelijk:" OZB is de budgettaire melkkoe van de Gemeente". Anders dan bij huishoudens, die minder inkomsten ontvangen en geen lasten door anderen kunnen laten betalen, vullen overheden hun inkomsten aan door de lasten voor de burger te verhogen. Dit in plaats van de Gemeentelijke kosten te drukken en de tering naar de nering te zetten door zelf adequaat te bezuinigen en geen onnodige, niet gevraagde zaken uit te voeren. Natuurlijk ben ik daar enorm ontstemd over. De VVD heeft tijdens de begrotingsbehandeling tegen deze verhoging gestemd. Echter in ons eentje (ondanks inhoudelijk goede argumenten) klinkt onze stem onvoldoende door om de zaken te realiseren, die wij belangrijk vinden. Pamperen met het gevolg alleen dingen doen die de roeptoeters belangrijk vinden, is niet het ding van de VVD. Om een en ander te keren en de onnodige geldverslindende speeltjes van diverse huidige coalitiepartijen tot het verleden te laten behoren is nu uw kans:LEES VERDER

Bedreiging c.q. integriteit gemeenteraadsleden.

20 feb 2014 - Zowel de bedreiging als de integriteit van raadsleden, zijn de voorbije week prominent in het nieuws geweest. De oplossing voor bedreiging van raadsleden schijnt gevonden te worden door te roepen, dat het niet alleen onacceptabel is, maar dat er ook een stappenplan gecreëerd moet worden van aangifte doen tot bescherming vragen. Voor twijfels t.a.v. integriteit van raadsleden is screening en het controleren van het curriculum vitae, aangevuld met kostbare training het tovermiddel om hier paal en perk aan te stellen. Hoewel ik op beide gebieden wellicht niet de aangewezen analyticus ben om hier iets van te zeggen, behoor ik wel tot de ervaringsdeskundigen. Als je als fractie tijdens de voorbereiding van de raadsvergadering (voor het vragenhalfuurtje) een vraag aan de orde wilt stellen, over de handel en wandel van een doelgroep uit onze samenleving en je krijgt dan te horen, dat je dat ten sterkste wordt afgeraden, hebben we hier zowel bedreiging als integriteit bij de horens. Als je publiekelijk vragen stelt zou dat wel eens nare gevolgen (bedreiging) kunnen hebben, anderzijds stel je wel vragen over andere doelgroepen, waarbij het lontje niet zo kort is. Is dit dan integer? M.a.w.: zaken aan de orde stellen zoals fietsende kinderen in het winkelgebied is van een andere orde, dan aandacht vragen voor bv. een illegaal motorhome binnen de gemeentelijke grenzen. Je ziet het ook terug in de uitvoering van de door de raad vastgestelde APV: de fietsende kindertjes (op de Corridor) worden op een intimiderende manier verbaliseerd, terwijl het al jaren bestaande illegale motorhome nog steeds bestaat en wordt gebruikt. Eigenaren van een klein loslopend hondje verbaliseren is gemakkelijker, dan de macho eigenaar van een loslopende vechthond aanspreken. De VVD zal zich niet inhouden om zaken, die niet toelaatbaar zijn aan de orde te blijven stellen en zal bij bedreiging de juiste maatregelen nemen. Dat is pas integer en de VVD laat hiermee zien, dat de vastgestelde regelgeving op een transparante manier uitgevoerd wordt. Als je populistische kakofonieën achterwege laat en je beperkt tot de inhoud, zal niet worden getwijfeld aan je integriteit. De kandidaten van de Valkenswaardse VVD zullen indien opportuun zonder last of ruggespraak alles aan de orde stellen en laten zich vanwege bedreiging niet weerhouden. Om dit te realiseren: stem dan op 19 maart 2014 op de VVD!LEES VERDER

Roeptoeterfestival 2014:

17 feb 2014 - In Valkenswaard hebben we naast het vogelverschrikkerfestival en het liedjesfestival nu ook een roeptoeterfestival. De voorbereidingen zijn in volle gang en de uitslag zal op 19 maart 2014 laat in de avond worden bekendgemaakt. De roeptoeters, die de voorbije 4 jaren aan de touwtjes hebben getrokken, schromen niet iedere keer duidelijk te maken, waarom ze het zo goed hebben gedaan. Ze durven ook publiekelijk duidelijk te maken, dat ze weliswaar lijsttrekker zijn, maar in zijn voor een volgende wethouderstermijn. Van oversteekplaatsen, niet gevraagde rotondes, gratis home voor politiehondenvereniging en niet te vergeten het draaikonten van diegene, die in het debat individuele belangen de voorkeur geven boven het algemeen belang. De verkeersproblematiek in Valkenswaard is nogeven nijpend als 20 jaar geleden. Deze raad heeft de voorbije raadsperiode allerlei argumenten (verkiezingsretoriek) bedacht om processen rondom de West Parallel te vertragen. Crossen in het buitengebied is schijnbaar alleen een probleem vlak voor de verkiezingen. Nu vlak voor de verkiezingen zijn er roeptoeters, die zich de rol van Tita Tovenaar hebben aangemeten door iedere week 15 nieuwe kandidaten te presenteren in een huis aan huis blad. Verrassingen alom om te zien dat roeptoeters ook hun kandidaten uitwisselen en daardoor denken, dat het raadswerk minder ingrijpend zal zijn. In Valkenswaard hebben we behoefte aan stabiliteit, visie en politici die zich inhoudelijk bezig houden met het belang van Groot -Valkenswaard. De VVD is voorbereid om een eind te maken aan het roeptoeteren (populistische prietpraat) en zich bezig te houden met het besturen van Valkenswaard onder het motto: " Meer met Minder". Daarvoor heeft de VVD op 19 maart 2014 uw stem nodig om datgene te verwezenlijken, waar Valkenswaard echt behoefte aan heeft!LEES VERDER

Meer met Minder - WONEN.

9 feb 2014 - De verkiezingsslogan van de Valkenswaardse VVD kunnen we op heel veel thema's toepassen, zo ook op wonen. Iedereen weet, dat de woningmarkt op zijn gat ligt. Gelukkig zijn er voorzichtige signalen, dat er weer vooruitgang is. Wij hebben de bomen tot in de hemel zien groeien, we hebben met z'n allen op te grote voet geleefd, we staan weer met beide voeten op de grond. Dat heeft heel veel mensen pijn gedaan en doet nog pijn. De prijzen zijn gedaald, de hypotheekrente is historisch laag en het aanbod is erg groot en dus kopen wordt weer interessant. Toch schreeuwen de krantenkoppen moord en brand vanwege de financiële rampen van diverse Nederlandse gemeenten. Hun duur aangekochte grond kan niet worden verkocht en bebouwd. De gemeenten blijven zitten met enorme exploitatietekorten als gevolg van het gevoerde beleid. Een ander punt van zorg zijn de starters. Men denkt oplossingen te vinden in het uitgevonden fenomeen starterslening. De VVD is de mening toegedaan, dat gemeenten niet de rol van banken over moeten nemen. De gemeente Valkenswaard mag en kan niet eenzijdig de prijs van de bouwgrond voor starters verlagen (bij de kruidenier wordt ook geen korting aan starters gegeven). Het instrument van de gemeente is de prijs van de bouwgrond voor iedereen verlagen. Men maakt dan minder verlies op de grondexploitatie dan wanneer men met onverkochte grond blijft zitten. De VVD blijft zich inzetten om het eigenwoningbezit te bevorderen. De landelijke maatregelen beginnen hun vruchten af te werpen. Voor diegene die aangewezen zijn op een huurwoning, zal de VVD de woningbouwvereniging wijzen op hun verantwoordelijkheid, namelijk: "gij zult bouwen en verhuren voor diegene, die zich geen eigen huis kunnen veroorloven".  Laat de markt zijn werk doen (VVD beleid) en ga niet op de stoelen van banken en projectontwikkelaars zitten. Populistische oplossingen helpen niet en de VVD durft dit uit te dragen door op inhoud duidelijk te maken dat: "MEER MET MINDER" de enige echte oplossing is!LEES VERDER

VVD SCHEPT DUIDELIJKHEID IN SUBSIDIELAND!

31 jan 2014 - Weer een kopbal van het Eindhovens Dagblad, die er keurig ingaat: " Gemeente Valkenswaard bezuinigt vanaf 2015 op subsidies aan clubs ". Sportclubs, culturele- en welzijnsverenigingen in de gemeente Valkenswaard gaan een onzekere tijd tegemoet. Als de gemeente deze stelling uitspreekt vraag ik me in alle oprechtheid af, of diezelfde gemeente pas in 2015 weet wat de definitie van subsidie is. Subsidie (van Latijn subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van de overheid ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit, waarvan het economisch niet direct voor de hand ligt. Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van investeringspremie. Met andere woorden: " De term subsidie is een verzamelnaam voor het instrumentarium, dat de overheid heeft om beleidspunten te stimuleren ". Echter, in gemeenteland schijnt het de gewoonte te zijn om tijdelijk te vervangen door eeuwig, zonder dat men zich daar over uitspreekt. Het is wel erg populistisch om uit te blijven roepen, dat verenigingen (het cement van de samenleving) recht blijven houden op subsidies. Verantwoording van uitgave, kosten en behaalde doelstellingen van diverse subsidie ontvangende instanties, is volgens de VVD een punt van grote zorg en aan herziening toe. De VVD is van mening dat geld rondpompen (contributie, subsidie door de gemeente en huur afdragen aan dezelfde gemeente) onacceptabel is. Het kan wel een heel stuk efficiënter en de VVD heeft daar een punt van gemaakt voor de verkiezingen: " minder strooien met subsidies, alleen als het echt aantoonbaar nodig is, meer zelfredzaamheid ". Als u met ons van mening bent dat sportclubs, culturele- en welzijnsverenigingen in principe hun eigen broek moeten ophouden, stem dan op 19 maart 2014 op de VVD!LEES VERDER

COLLEGE WORDT WAKKER: NIET MEER GRAAIEN UIT DE SPAARPOT!

25 jan 2014 - Nadat onze fractievoorzitter, Iwan Luijendijk, heeft gewaarschuwd dat de bodem van de spaarpot van de gemeente Valkenswaard in zicht is (zie artikel van 20 nov), lijkt het Valkenswaardse college nu dan toch eindelijk wakker geworden te zijn. Het Eindhovens Dagblad kopte: 'College Valkenswaard zet rem op graaien uit spaarpot", alsof het nieuws was, maar de VVD heeft hier al meerdere malen voor gewaarschuwd en naar nu blijkt wordt hieruit duidelijk dat onze fractievoorzitter de spijker op de kop sloeg, terwijl andere partijen (overwegend coalitie) het aandurfden om tijdens het eerder genoemde debat , niets anders ten gehore wisten te brengen, dan duidelijk te maken hoe goed dit beleid is geweest tot nu toe. Met andere woorden: zegeningen tellen en geld uitgeven, wat er niet is. Mijn vader heeft mij geleerd: 'eerst verdienen en dan uitgeven onder het motto niet verder springen dan je stok lang is'. Met het huidige beleid wordt de rekening van dit falende beleid vooruitgeschoven naar volgende raadsperiodes. De VVD gaat de verantwoordelijkheid niet uit de weg en zal ook in de volgende raadsperiode alles in het werk stellen om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat de VVD een goede verkiezingsuitslag zal behalen. Dit moet zeker mogelijk zijn met een aantal zeer geschikte kandidaten onder aanvoering van de lijsttrekker Iwan Luijendijk.LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Peiling

Wat vindt u dat het nieuwe college na de GR als eerste moet aanpakken?


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid